KVH 8280 - voj.MUZEUM VV
  
Termín : dle potřeby – individuální

Vedoucí : Tomáš Mišlan

Kontakt : 775 206 685

Sdružuje zájemce o historii výsadkových a speciálních sil AČR

z řad laické i odborné veřejnosti.

Jejich hlavní úkol je výstavba MUZEA AČR.

1.pts-mb-nabor@seznam.cz

  


Článek pochází z webu 1.PTS Táborník Mladá Boleslav http://www.1pts.cz